Skip to content

Pravila privatnost

Turistička zajednica grada Varaždina nositelj je prava kreiranja i/ili objavljivanja sadržaja te upravljanja internetskim stranicama www.tourism-varazdin.hrwww.spancirfest.com i www.adventuvarazdinu.com.

Uporabom navedenih internetskih stranica Korisnik bezuvjetno pristaje na primjenu Uvjeta korištenja navedenih u ovom tekstu te se smatra da je sposoban/a prihvatiti ih i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem na njima objavljenog i dostupnog sadržaja.

Korištenje sadržaja dostupnog na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Varaždina, bez obzira je li sadržaj slobodno ili ograničeno dostupan, dopušteno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja.
Svako drukčije korištenje sadržaja dostupnog na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Varaždina podliježe pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

Sadržaj

Sadržajem objavljenim i dostupnim na internetskim stranicama smatra se bilo koji podatak objavljen na njima, a posebice: tekstovi, grafike, zaštitni znaci, logotipovi, fotografije, zvučni zapisi, video zapisi i drugi audiovizualni sadržaj, aplikacije i baze podataka te svi ostali materijali bez obzira na način na koji su prikazana odnosno dostupni Korisniku.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Varaždina zaštićen je propisima koji se odnose na zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj. Neovlašteno korištenje sadržaja može predstavljati osnovu za pokretanje odgovarajućih postupaka kojima je cilj zaštita prava Turističke zajednice grada Varaždina ili ovlaštenog nositelja autorskih prava.

Turistička zajednica grada Varaždina obvezuje se omogućiti prikaz imena autora odnosno nositelja autorskih prava za sadržaj objavljen na njezinim stranicama i to na način koji neće stvoriti dodatne troškove ili tražiti korištenje posebnih tehnologija.

Dostupnost

Turistička zajednica grada Varaždina ne može jamčiti stalnu dostupnost svojih internetskih stranica te jamčiti dostupnost putem svih vrsta uređaja ili preglednika, odnosno svih vrsta internetskih veza. Internetske stranice Turističke zajednice grada Varaždina mogu privremeno ili u dužem periodu, u cijelosti ili svojim dijelovima, biti nedostupne iz i to zbog raznih mogućih razloga (tehničko održavanje, pojava tehničkih grešaka, nedostupnosti internetskih veza, odluka raznih javnih tijela i slično).

Turistička zajednica grada Varaždina ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu zbog nedostupnosti internetskih stranica. Turistička zajednica grada

Varaždina može u svako doba mijenjati svoje internetske stranice uključujući i promjenu vizualnog identiteta, dizajna, korisničkog sučelja, arhitekture, načina upravljanja sadržajem te drugih modula koji reguliraju njihovo funkcioniranje.
Vrsta sadržaja i odgovornost Turističke zajednice grada Varaždina

Sadržaj objavljen i dostupan putem internetskih stranica Turističke zajednice grada Varaždina informativnoga je karaktera i kreiran je i utemeljen na izvorima koji se smatraju pouzdanima. Turistička zajednica grada Varaždina, međutim, ne može pružiti bilo kakva jamstva da je sadržaj točan, potpun, pravodoban ili prikladan za bilo koji oblik korištenja odnosno svrhu. Korisnik sadržaj dostupan na internetskim stranicama

Turističke zajednice grada Varaždina upotrebljava isključivo na vlastitu odgovornost.

Turistička zajednica grada Varaždina ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu korištenjem tog sadržaja.
Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Način i svrha korištenja sadržaja

Korisniku ima ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu razgledavanja, tiskanja, kopiranja ili uporabe sadržaja na neki drugi način sve dok to čini isključivo za osobnu i nekomercijalnu uporabu, odnosno u svrhu promocije destinacije Varaždin. Sadržaj korišten na ovaj način pritom ne smije biti nagrđen ili mijenjan na bilo koji način, a posebice za objavu ili stvaranje moralno neprimjerenog sadržaja. Korisnik prilikom korištenja sadržaja mora navesti Turističku zajednicu grada Varaždina kao njegov izvor te navesti ime njegova autora.

Za bilo kakav drugi oblik korištenja sadržaja, Korisnik mora tražiti i osigurati pismenu suglasnost Turističke zajednice grada Varaždina odnosno drugog nositelja autorskog prava nad sadržajem.

Fotografije kopirane s internetskih stranica Turističke zajednice grada Varaždina ne smije se upotrijebiti u bilo kakve komercijalne svrhe, a posebice za izradu turističkih sadržaja ili proizvoda namijenjenih izravnoj prodaji.
U slučaju bilo kakve neovlaštene uporabe, autori će protiv Korisnika pokrenuti sudski spor za neovlašteno korištenje i povredu autorskog prava.

Način pristupa

Nema ograničenja u broju osoba koje mogu pristupiti internetskim stranicama Turističke zajednice grada Varaždina, pod uvjetom da koriste odgovarajuću računalnu opremu i internetsku vezu. Turistička zajednica grada Varaždina zadržava pravo da u određenim slučajevima (tehničke greške, održavanje, odluke javnih tijela i sl.) privremeno ili u dužem periodu, u cijelosti ili djelomično, ograniči način i mogućnost pristupa internetskim stranicama. Turistička zajednica grada Varaždina ne može se smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog ograničavanja pristupa internetskim stranicama i objavljenom sadržaju.

Korisnik je, za pristup internetskim stranicama Turističke zajednice grada Varaždina, dužan koristiti tehničku opremu koja zadovoljava uobičajene. Sadržaj je moguće pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda IT tehnologija, na uobičajeni način. Svaki oblik zaobilaženja zaštitnih sustava prilikom pristupa ili pretraživanja sadržaja, a posebice metode za preuzimanje većih količina podataka neuobičajenih za osobno korištenje smatrat će se povredom zaštićenog prava Turističke zajednice grada Varaždina, za što Korisnik može snositi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.

Sadržaj trećih osoba

Internetske stranice Turističke zajednice grada Varaždina mogu sadržavati sadržaj trećih osoba, koje treće osobe mogu samostalno preuzimati ili kreirati.
Turistička zajednica grada Varaždina ne jamči da je takav sadržaj u potpunosti oslobođen od prava trećih osoba što se posebice odnosi na intelektualno vlasništvo i ne odgovara za štetu koja bi Korisniku mogla nastati korištenjem sadržaja trećih osoba u bilo kojem smislu.

Pravo promjene sadržaja

Turistička zajednica grada Varaždina zadržava pravo promjene te trajnog ili privremenog odstranjivanja sadržaja ili usluge bez obveze prethodne najave i u bilo kojem trenutku. Zbog toga se Turistička zajednica grada Varaždina ne može smatrati odgovornom ni za kakvu proizašlu štetu.

Poveznice na vanjske sadržaje

Internetske stranice sadrže poveznice na druge internetske sadržaje trećih osoba. Turistička zajednica grada Varaždina nije odgovorna za sadržaj dostupan na vanjskim izvorima.

Turistička zajednica grada Varaždina ne može jamčiti za dostupnost vanjskih sadržaja, funkcioniranje poveznica ili stranica na koje one vode te stoga ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu proizašlu korištenjem tih poveznica. Korisnik samostalno odlučuje o korištenju postojećih poveznica te je stoga samostalno odgovoran za njihovo korištenje i svjestan je potencijalnih posljedica koje mogu nastati poduzimanjem istih.

Opting-out

Internetske stranice Turističke zajednice grada Varaždina prati usluga Google Analytics, prema zadanim postavkama. Google Analytics se koristi za prikupljanje i izradu statističkih podataka na temelju kojih je moguće unaprijediti sustav i korisničko iskustvo.

„Nemoj me pratiti“ postavke

Postavke „Nemoj me pratiti“, kojim je moguće isključiti prikupljanje određenih analitičkih i statističkih podataka dostupne su u nizu suvremenih internetskih preglednika preglednika

Ako korisnik u svom pregledniku omogući opciju „Nemoj me pratiti“ sustav Google Analytics će ažurirati svoje postavke te neće prikupljati analitičke i statističke podatke.
Ako opciju „Nemoj me pratiti“ niste omogućili, ali ste se odličili isključiti se (opt-out) Vaš će preglednik pohraniti odgovarajući kolačić (cookie) te Vas Google Analytics neće pratiti.

Ako ste onemogućili sve kolačiće u svojem pregledniku, općeniti podaci će se i dalje prikupljati (primjerice broj posjetitelja na stranicama), ali će oni biti manje precizni.
Registrirani korisnici

Turistička zajednica grada Varaždina može uvesti sustav omogućavanja pristupa određenim sadržajima samo registriranim korisnicima. Registracija korisnika podrazumijeva postupak u kojem je potrebno unijeti točne i istinite podatke o korisniku te odabrati korisničko ime i korisničku lozinku.

Turistička zajednica grada Varaždina zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

Turistička zajednica grada Varaždina ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je Korisnik registriran, kao ni za štetu nastalu neovlaštenom uporabom korisničkog računa od strane trećih osoba.

Salvatorna klauzula

Ako bi se za neku od odredbi ovih Uvjeta korištenja naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovih Uvjeta korištenja koje ostaju valjane.

Rješavanje sporova i mjerodavno pravo

Svi eventualni sporovi u vezi Uvjetima korištenja nastojat će se riješiti mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju, mjerodavan je sud u Varaždinu.
Uvjeti korištenja usklađeni su s hrvatskim pravnim sustavom i važećim propisima pa se na njih i moguće sporove koji iz njih mogu proizići primjenjuju odredbe hrvatskog prava.

Zaštita privatnosti i prikupljanje korisničkih podataka

Turistička zajednica grada Varaždina poštuje privatnost Korisnika svojih internetskih stranica. Niti jedan prikupljeni podatak, a posebice oni uneseni u postupku registracije neće se dati na uvid ili biti na bilo koji način dostupni trećoj strani osim u slučaju kada za to postoji kakva obaveza iz nekog važećeg propisa.

Turistička zajednica grada Varaždina može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja ovih internetskih stranica. Ti se podaci koriste, prije svega, za poboljšanje tehničke, estetske ili korisničke funkcionalnosti stranica, a mogu se koristiti i za promotivne aktivnosti destinacije Varaždin. Promotivna uporaba obuhvaća (ali se ne ograničava) na:
– analitičku obradu navika Korisnika prilikom istraživanja tržišta i optimizacije samih stranica (npr. Google Analytics i sl.)
– nadogradnju ili promjenu internetskih stranica i prilagođavanje potrebama Korisnika
– retargetinga u svrhu promocije destinacije Varaždin.

Turistička zajednica grada Varaždina može rabiti posebne datoteke tzv. kolačiće (cookies) koji se pohranjuju na Korisnikovo računalo i služe za ostvarivanje određene svrhe.

Turistička zajednica grada Varaždina objavljuje i odgovarajuću Politiku korištenja kolačića (cookie policy) koja je dostupna na svim internetskim stranicama i s kojom se Korisnik upoznaje prilikom prvog korištenja navedenih stranica.

Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) opisuje koje vrste i u koje svrhe Turistička zajednica grada Varaždina upotrebljava te datoteke te se Korisnika upućuje Korisnika na mogućnost da odbije njihovo korištenje, odnosno da ih prihvati, čime pristaje na način i svrhu korištenja istih te se u navedenom slučaju Turistička zajednica grada Varaždina ne može smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog pohrane i korištenja kolačića na način i u svrhu na koju je Korisnik pristao prihvaćanjem Politike korištenja „kolačića“ (cookie policy).
Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) objavljuje se zasebno od ovih Uvjeta korištenja, ali čini njihov sastavni dio.

Turistička zajednica grada Varaždina može privremeno pohraniti IP adresu Korisnika i to u svrhu praćenja aktivnosti Korisnika, otkrivanja povreda zakonskih propisa ili Uvjeta korištenja, utvrđivanja nezakonitih ili drugih neprihvatljivih radnji. Podaci o IP adresama i praćenju aktivnosti Korisnika mogu se u bilo koje doba, na temelju važećih propisa, ustupiti mjerodavnim tijelima javne vlasti radi utvrđivanja bilo kakve na zakonu temeljene odgovornosti Korisnika. Pohranjivanje IP adrese i podataka o aktivnostima Korisnika obavlja se privremeno, a najduže na rok od mjesec dana.

Osobni se podaci prikupljaju samo kada ih Korisnik preda svojevoljno. Podaci se prikupljaju prilikom registracije, ispunjavanjem raznih obrazaca, prijave na newsletter i sl. Podaci se mogu prikuplkjati i tijekom izravnog telefonskog ili email kontakta, promotivnih materijala i sl. Neosobni podaci se mogu prikupljati automatski putem naših internetskih servera ili korištenjem „kolačića“.

Podaci koji se prikupljaju tijekom korištenja internetskih stranica uključuju:

Podatke prikupljenje pomoću kolačića ili unosom u razne forme nformacije koje se skupljaju putem kolačića ili direktnim putem preko korisničkih formi,
IP adresu,
e-mail adresu, ime i prezime (prilikom unosa podataka u neki obrazac),
vrijeme provedeno na stranicama
najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice,
najpopularnije ključne riječi koje su Korisnika dovele do stranica Turističke zajednice grada Varaždina,

Turistička zajednica Korisnicima jamči da će s njihovim osobnim podacima postupati kao s povjerljivim informacijama te ih tretirati kao poslovnu tajnu.
Turistička zajednica grada Varaždina obvezuje se da će, u skladu s važećim propisima i ovim Uvjetima korištenja, čuvati privatnost Korisnika ovih internetskih stranica, osim u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.

Obrada podataka

Svi se podaci prikupljaju, koriste i obrađuju u skladu s Politikom privatnosti i važećim zakonskim odredbama kojima se uređuju pitanja zaštite osobnih podataka.
Turistička zajednica grada Varaždina poduzet će potrebne mjere u svrhu zaštite prikupljenih osobnih podataka, a posebice u zaštiti od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja te će održavati osobne podatke preciznima i ažurnima koliko je god to moguće.

Prikupljeni se podaci koriste za:
kreiranje što je boljeg individualiziranog korisničkog iskustva;
unapređenja poslovanja i kvalitete internetskih stranica;
za ažuriranje podataka i informacija;
radi mogućnosti slanja promo materijala;
za potrebe izrade statističkih analiza;

Davanjem osobnih podataka Korisnik ujedno daje izričitu suglasnost da ga Turistička zajednica grada Varaždina može kontaktirati i obavještavati o ponudama, uslugama te da je upoznat s Politikom privatnosti. U slučaju da ne želite primati slične obavijesti dužni ste o tome poslati pisanu obavijest (e-poštom ili preporučenom poštom)

Turističkoj zajednici grada Varaždina

Osobni podaci koje obuhvaća naša Politika privatnosti su:
ime i prezime
adresa stanovanja / poslovna adresa
e-pošta
broj telefona, mobitela ili faksa
preferencije radi poboljšanja naše usluge
bilo koji drugi podaci za napomenete da želite da ostanu tajni
životopis prilikom prijave za zaposlenje.

Sadržaj politike privatnosti

Turistička zajednica grada Varaždina osobne podatke Korisnika ne prodaje, ne iznajmljuje niti prepušta trećim stranama u bilo kojem obliku bez izričitog pristanka njihovog vlasnika.

Turistička zajednica grada Varaždina ne odgovara za pogrešku (slučajnu ili uzrokovanu višom silom) zbog koje je moglo doći do kršenja zaštite osobnih podataka, ali jamči da će takve takve pogreške otkloniti u najkraćem mogućem roku (ako je to izvedivo). Turistička zajednica grada Varaždina prikuplja samo osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dostavili te ih upotrebljava za potrebe pružanja gore navedenih usluga.
Ispunjavanjem obrasca na internetskim stranicama jamčite da su informacije koje ste naveli točne te da ste suglasni s odredbama naše Politike privatnosti.

Poveznice s trećim stranama

Trećim stranama dopuštamo obradu vaših osobnih podataka samo u određene svrhe te zahtijevamo od njih da se brinu o sigurnosti Vaših osobnih podataka i postupaju u skladu sa zakonom. Korištenje Vaših osobnih podataka u njihove vlastite svrhe nije im dopušteno te je to pitanje riješeno ugovornim odnosom između Turističke zajednice grada Varaždina i uključene treće strane.

Tajnost podataka

Osobni podaci Korisnika su tajni, osim ako ih Korisnik želi dobrovoljno javno otkriti. Osobni se podaci otkrivaju trećim stranama samo u slučajevima propisanim zakonom.

Vaš pristanak

Korištenje internetskih stranica Turističke zajednice grada Varaždina smatra se pristankom za uvjete ove Politike privatnosti.

Pravo na pritužbu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), mjerodavnom tijelu u RH, u vezi s našim načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka.

Newsletter

Elektronički bilten Turističke zajednice grada Varaždina (Newsletter) šalje se korinicima koji su dobrovoljno unijeli potrebne podatke u odgovarajuću formu na stranicama što se smatra izričitim pristankom. Ti će se podaci koristiti isključivo za slanje Newslettera.

Od pretplate možete odustati u svakom trenutku putem poveznice koja se nalazi na kraju svakog Newslettera te ćemo u tom slučaju Vaše osobne podatke prestati obrađivati i nećemo ih više pohranjivati.

Pravna osnova za primanje Newslettera je Vaš pristanak (članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka). U slučaju da pristanak niste dali, ona Vam neće biti poslan.

Izmjene uvjeta korištenja i pravila privatnosti

Turistička zajednica grada Varaždina zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja i Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovim internetskim stranicama.

Izjava o kolačićima

Kako bi ova stranica radila ispravno te Vam bilo pruženo najbolje moguće korisničko iskustvo, ona na Vaše računalo sprema malu količinu podataka nazvanih „kolačići“ (cookies). Korištenjem stranica na domenama www.tourism-varazdin.hrwww.spancirfest.com i www.adventuvarazdinu.com pristajete na uporabu kolačića. Njihovim blokiranjem možete i dalje pristupati sadržajima navedenih internetskih stranica no neke funkcionalnosti bit će smanjeno dostupne ili nedostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je mala količina podatka (informacija) koje internetske stranice koje posjetite pohranjuju na računalo korisnika. Oni omogućuju stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama jer pohranjuju Vaše osobne postavke i postavke web stranice poput željenog jezika, e-mail adrese ili lozinke. Prilikom povratka na istu internetsku stranicu, preglednik pohranjene podatke (kolačiće) šalje natrag te stranica prilagođava prikaz i funkcionalnost njihovim vrijednostima.

Kolačiću uz to omogućavaju mjerenje posjećenosti, izbore prometa i ostale statističke i analitičke podatke koji se koriste za unaprjeđenje samih stranica i korisničkog iskustva. Svi podaci prikupljeni podacima su anonimni i akumulirani te se ne dijele s trećim stranama.

Ovi podaci spremaju se samo ako Korisnik odluči dopustiti korištenje kolačića. Web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Onemogućavanje kolačića

Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem web-pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći upotrebljavati neke od funkcionalnosti na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Varaždina

Opting-out

Internetske stranice Turističke zajednice grada Varaždina prati usluga Google Analytics, prema zadanim postavkama. Google Analytics se koristi za prikupljanje i izradu statističkih podataka na temelju kojih je moguće unaprijediti sustav i korisničko iskustvo.

„Nemoj me pratiti“ postavke

Postavke „Nemoj me pratiti“, kojim je moguće isključiti prikupljanje određenih analitičkih i statističkih podataka dostupne su u nizu suvremenih internetskih preglednika preglednika

Ako korisnik u svom pregledniku omogući opciju „Nemoj me pratiti“ sustav Google Analytics će ažurirati svoje postavke te neće prikupljati analitičke i statističke podatke.
Ako opciju „Nemoj me pratiti“ niste omogućili, ali ste se odličili isključiti se (opt-out) Vaš će preglednik pohraniti odgovarajući kolačić (cookie) te Vas Google Analytics neće pratiti.


Ako ste onemogućili sve kolačiće u svojem pregledniku, općeniti podaci će se i dalje prikupljati (primjerice broj posjetitelja na stranicama), ali će oni biti manje precizni.
Više o kolačićima možete naći ovdje:
Cookies – https://www.aboutcookies.org/

Politika privatnosti i kolačića

Koristimo kolačiće za poboljšanje naših usluga. Ako nastavite pregledavati, smatramo da ste prihvatili da koristimo kolačiće. Više informacija možete pronaći ovdje.